Fase 6: Ketensamenwerking

In de laatste fase gaan deelnemers aan de slag met samenwerken als keten en hoe het VTH proces werkt. Ze ervaren tijdens een serious game de verschillende rollen die nodig zijn tijdens ketensamenwerking en doen daarna kennis op hoe het VTH proces in de praktijk werkt.

Welke leerinterventies zitten er in fase 6?

Serious game: Ketensamenwerking

Om goed te opereren in verschillende situaties zijn er verschillende rollen nodig. Dat is alleen te zien als deelnemers de hele keten in beeld hebben. Tijdens deze leerinterventie leren deelnemers in de keten samenwerken en hoe ze verschillende rollen kunnen innemen. Deelnemers leren op welke wijze ze andere overheden, ketenpartners en initiatiefnemers kunnen adviseren.

Challenge & Certificaat: VTH en de Omgevingswet

De Omgevingswet biedt overheden een integraal juridisch instrumentarium om voor de fysieke leefomgeving beleidsontwikkeling, beleidsdoorwerking, beleidsuitvoering en terugkoppeling te kunnen vormgeven. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) speelt een belangrijke rol om de doelstellingen van de wet te kunnen bereiken.

Doel

Door dit certificaat te behalen komen deelnemers te weten wat het integraal juridisch instrumentarium en de kwaliteitscriteria onder de Omgevingswet zijn. Na het behalen van het certificaat hebben deelnemers inzicht in de procescriteria VTH en de handhavinginstrumenten.

Badges

  • Minimale vereisten om met de Omgevingswet te kunnen werken
  • De inrichting van de wetgever
  • Wet- en regelgeving
  • Wat verandert er door de Omgevingswet?
  • Toezicht, handhaving en opsporing onder de Omgevingswet
  • VTH in de praktijk
  • Regels voor activiteiten
  • VTH Procedures

Doelgroep

Bestuur, medewerkers VTH, managers, strategen, ICT-medewerkers en juristen.

Ontdek de 6 fasen van het leertraject

Het leertraject bestaat uit 6 fasen die elk leerinterventies bevatten. Elke fase heeft haar eigen leerdoelen en competenties waaraan gewerkt wordt. Een fase is opgebouwd uit het activeren van de organisatie, opdoen van kennis en het oefenen van houding & gedrag.

Opleidingsgids Omgevingswet 2024

In de opleidingsgids vind je alle 100+ pagina’s met alle leerinterventies voor de Omgevingswet van Owet. Wij hebben in een overzichtelijk document alle challenges, certificaten, badges, serious games en escape rooms beschreven.

Kennis, houding, gedrag en vaardigheden

Kennis

Met certificaten kunnen medewerkers leren over de harde kant van de Omgevingswet. Hierbij leren ze over hoe te werken met de Omgevingswet, juridische veranderingen met de Omgevingswet en instrumenten zoals DSO.

Houding

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken. Met serious games krijgen medewerkers verschillende situaties voorgelegd waarop ze moeten reageren en vervolgens individueel en gezamenlijk beoordelen.

Gedrag

Middels serious games simuleren medewerkers de praktijk van de Omgevingswet. Ze oefenen als groep met verschillende scenario’s. Na het doorlopen van de serious games formuleren medewerkers opdrachten waarmee ze aan de slag gaan.

Vaardigheden

Escape rooms helpen medewerkers om onder hoge druk kennis en vaardigheden toe te passen. Ze lossen als groep puzzels op en proberen de escape rooms binnen 30-60 minuten op te lossen. Achteraf geven ze elkaar feedback.

Vrijblijvende demonstratie

Vraag een demo aan en ontdek zelf wat het leertraject voor jouw organisatie kan betekenen. Gedurende een online demo van 30 minuten laten we je zien hoe we met het Owet leertraject je organisatie kunnen ondersteunen bij het werken volgens de principes van de Omgevingswet.