Fase 3: Omgevingsoverleg

De Omgevingswet stimuleert het vroegtijdig overleggen met elkaar in de vorm van de Omgevingsoverleg. Tijdens fase 3 gaan deelnemers oefenen met het vooroverleg, doen ze kennis over maatschappelijke opgaven en leren ze over de verschillende rollen die je kunt indelen in het Omgevingsoverleg.

Welke leerinterventies zitten er in fase 3?

Serious game: Vooroverleg

Het Omgevingsoverleg is belangrijk binnen de Omgevingswet. De Omgevingstafel (of de principes ervan) is een methode om dit vorm te geven. Deelnemers leren tijdens deze serious game het vooroverleg vorm te geven en welke rollen ze kunnen innemen. Met casussen oefenen ze verschillende soorten Omgevingsoverleggen in verschillende stadia van een initiatief.

Challenge & Certificaat: Stelsel van de Omgevingswet

Overheden werken nog met 26 verschillende wetten in de fysieke leefomgeving over onderwerpen zoals bodem, water, lucht, natuur, bouwen en afval. De Omgevingswet zal deze wetten niet alleen veranderen, de wet heeft ook betrekking op maatschappelijke opgaven die zijn grote thema’s zijn waarvoor overheden de komende jaren aan de lat staan .

Doel

Door dit certificaat te behalen komen deelnemers te weten wat de maatschappelijke opgaven van de Omgevingswet zijn. Na het behalen van het certificaat hebben deelnemers inzicht in hulpmiddelen om deze opgaven uit te werken.

Badges

  • Hulpmiddelen maatschappelijke opgaven
  • Klimaatadaptatie
  • Energietransitie
  • Mobiliteit
  • Circulaire economie
  • Duurzaamheid
  • Woningbouwopgave

Doelgroep

Beleidsmedewerker, medewerkers economie en vastgoed.

Ontdek de 6 fasen van het leertraject

Het leertraject bestaat uit 6 fasen die elk leerinterventies bevatten. Elke fase heeft haar eigen leerdoelen en competenties waaraan gewerkt wordt. Een fase is opgebouwd uit het activeren van de organisatie, opdoen van kennis en het oefenen van houding & gedrag.

Opleidingsgids Omgevingswet 2024

In de opleidingsgids vind je alle 100+ pagina’s met alle leerinterventies voor de Omgevingswet van Owet. Wij hebben in een overzichtelijk document alle challenges, certificaten, badges, serious games en escape rooms beschreven.

Kennis, houding, gedrag en vaardigheden

Kennis

Met certificaten kunnen medewerkers leren over de harde kant van de Omgevingswet. Hierbij leren ze over hoe te werken met de Omgevingswet, juridische veranderingen met de Omgevingswet en instrumenten zoals DSO.

Houding

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken. Met serious games krijgen medewerkers verschillende situaties voorgelegd waarop ze moeten reageren en vervolgens individueel en gezamenlijk beoordelen.

Gedrag

Middels serious games simuleren medewerkers de praktijk van de Omgevingswet. Ze oefenen als groep met verschillende scenario’s. Na het doorlopen van de serious games formuleren medewerkers opdrachten waarmee ze aan de slag gaan.

Vaardigheden

Escape rooms helpen medewerkers om onder hoge druk kennis en vaardigheden toe te passen. Ze lossen als groep puzzels op en proberen de escape rooms binnen 30-60 minuten op te lossen. Achteraf geven ze elkaar feedback.

Brochure Leertraject Owet

In de brochure vind je alle informatie over het leertraject van Owet. Informatie over het leertraject, de 6 fasen, de leerinterventies, de challenges, de certificaten, de serious games, de escape rooms, de werkwijze en het aanbod van Owet.