Vaardigheden & de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt om nieuwe vaardigheden zoals afwegen van belangen, ondersteunen van initiatiefnemers, integraal samenwerken en participatie. Owet ondersteunt het ontwikkelen van deze vaardigheden middels certificaten, serious games en escape rooms.

Certificaten

De certificaten van Owet zijn erop gericht om medewerkers basiskennis en verdiepende kennis over de Omgevingswet aan te bieden. De certificaten van Owet zijn opgedeeld in korte modules waarmee medewerkers kennis kunnen opdoen over veel aspecten van de Omgevingswet. Tijdens het opdoen van kennis leren deelnemers vaardigheden aan op het gebied van afwegen van belangen, ondersteunen van initiatieven, integraal samenwerken en participatie.

Serious games

De serious games van Owet zijn gericht op het simuleren van de praktijk van de Omgevigswet middels casuïstiek. Tijdens de serious games oefenen deelnemers middels casusistiek met ontwikkelen van verschillende vaardigheden zoals participatie.

Escape rooms

Tijdens de escape room moeten deelnemers onder hoge tempo hun vaardigheden inzetten om puzzels op te lossen. Deze puzzels zijn Omgevingswet gerelateerd en ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden zoals integraal samenwerken.

Opleidingsgids Omgevingswet 2024

In de opleidingsgids vind je alle 100+ pagina’s met alle leerinterventies voor de Omgevingswet van Owet. Wij hebben in een overzichtelijk document alle challenges, certificaten, badges, serious games en escape rooms beschreven.

Kennis, houding, gedrag en vaardigheden

Kennis

Met certificaten kunnen medewerkers leren over de harde kant van de Omgevingswet. Hierbij leren ze over hoe te werken met de Omgevingswet, juridische veranderingen met de Omgevingswet en instrumenten zoals DSO.

Houding

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken. Met serious games krijgen medewerkers verschillende situaties voorgelegd waarop ze moeten reageren en vervolgens individueel en gezamenlijk beoordelen.

Gedrag

Middels serious games simuleren medewerkers de praktijk van de Omgevingswet. Ze oefenen als groep met verschillende scenario’s. Na het doorlopen van de serious games formuleren medewerkers opdrachten waarmee ze aan de slag gaan.

Vaardigheden

Escape rooms helpen medewerkers om onder hoge druk kennis en vaardigheden toe te passen. Ze lossen als groep puzzels op en proberen de escape rooms binnen 30-60 minuten op te lossen. Achteraf geven ze elkaar feedback.

Brochure Leertraject Owet

In de brochure vind je alle informatie over het leertraject van Owet. Informatie over het leertraject, de 6 fasen, de leerinterventies, de challenges, de certificaten, de serious games, de escape rooms, de werkwijze en het aanbod van Owet.