Leertraject

De cultuuromslag waar de Omgevingswet om vraagt is een opgave die bijna elke overheid heeft. Owet heeft een leertraject ontwikkeld waarmee overheden de cultuuromslag kunnen vormgeven. Dit leertraject bestaat uit vijf fasen veranderingen waarin de organisatie wordt meegenomen. Iedere fase wordt met één of meerdere games begeleid.

Opgave

Een groot deel van de ambtenaren heeft nooit het probleem ervaren wat de Omgevingswet oplost. Ze hebben zelden zelf een initiatief genomen. Om die reden is de eerste verandering gericht op het begrijpen en ervaren van de uitdagingen waar de samenleving tegenaan loopt en wat de Omgevingswet oplost.

Praktijk

80% van de Omgevingswet is gericht op het ontwikkelen van houding en gedrag. Dat is in het fysieke domein erg lastig, omdat het binnen het fysieke domein gaat om feiten en tastbare processen. Daarom is de tweede verandering gericht op het tastbaar maken van de zachte kant van de Omgevingswet voor de dagelijkse praktijk.

Rol

De Omgevingswet vraagt om een integrale aanpak voor een samenwerking tussen afdelingen, overheden, ketenpartners en samenleving. Hierbij zal de strikte scheiding van rollen verdwijnen en moet een ieder leren om zijn rol op de situatie aan te passen en tijdig elkaar te betrekken. Dit vraagt om andere competenties en vaardigheden. De derde verandering is gericht om deze rol te verhelderen.

80% bewustwording, houding en gedrag, 20% kennis

De cultuuromslag van de omgevingswet

In het fysieke domein zijn de meeste mensen hoogopgeleid. Ze hebben vaak een bèta-achtige aanpak. Ze houden van feiten en tastbare zaken. Dit maakt de verandering die de Omgevingswet vraagt lastiger dan in het sociaal domein. 80% van de Omgevingswet gaat namelijk over houding en gedrag en slechts 20% over kennis. Daarom zijn onze games zo ingericht om mensen zowel binnen als buiten het fysieke domein mee te nemen in de verandering die de Omgevingswet met zich meebrengt.


Gamification zorgt ervoor dat deelnemers aan de games de verandering beleven en deze op een positieve manier tot zich nemen. Deze veranderingen beleven ze door praktijksituatie na te spelen die ze goed kennen. Deze situaties worden omgevormd zodat dilemma’s over de zachte kant van de Omgevingswet centraal komen te staan. Daarnaast leren deelnemers van de games over de inhoudelijke kant van de Omgevingswet.

Het leertraject besteed daarom ook 80% aandacht aan de cultuuromslag en 20% aandacht aan de kennis over de implementatie van de Omgevingswet.

Gepersonaliseerd

op de organisatie en het gebied

Een leertraject bij de gemeente Amsterdam over een platteland casuïstiek gaat niet werken, net zoals een leertraject in Noordoostpolder over stedelijke dilemma’s zoals het tekort aan ruimte. Daarom wordt het leertraject van Owet aangepast aan de casuïstiek en dilemma’s van het eigen gebied. Daarnaast heeft elke organisatie haar eigen visie. De ene organisatie wil vooroplopen en vernieuwen, terwijl de andere organisatie voorzichtig te werk gaat. Om die reden wordt het leertraject ook aangepast aan de visie van de organisatie. De principes van de Omgevingswet zijn vaak gevlochten met de ontwikkelingen die overheden ingezet hebben.

Leertraject voor iedere doelgroep

Voor iedere doelgroep hebben wij een leertraject ontwikkeld. Dat betekent dat je ambtenaren, raadsleden, college, management, inwoners en ketenpartners kunt meenemen in de Omgevingswet. Je kunt per doelgroep zelf kiezen welke games je inzet voor het leertraject en aan welke dilemma’s je aandacht wil besteden.

Rollen in het leertraject

De Omgevingswet vraagt een verandering langs 8 rollen. Het leertraject zorgt ervoor dat deelnemers zich in al deze rollen in de verschillende games verplaatsen. Hierdoor ontstaat het gesprek over de gewenste houding en gedrag.

Monitor

het leertraject met rapportages

98% van de presentaties, workshops, cursussen en opleidingen worden niet of nauwelijks geëvalueerd. Het is zonde om tienduizenden euro’s uit te geven als je niet weet of deze interventies goed werken en als je geen handvaten krijgt om door te ontwikkelen. Om die reden heeft Owet een monitoringsinstrument ingebouwd waarmee je rapportages kunt uitdraaien over de voortgang van je leertraject. Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van je organisatie en welke acties je kunt nemen om de cultuuromslag te versnellen.

Train-de-trainer

als organisatie in controle van je eigen veranderingproces

Je kunt zelf kiezen of je de uitvoering van het leertraject uitbesteed of zelf uitvoert. Indien je de uitvoering zelf wil verzorgen, dan trainen wij je middels het train-de-trainer principe. Mensen in je organisatie worden dan getraind om zelf de leerinterventies zoals serious games te kunnen begeleiden. Dit zorgt ervoor dat je het eigenaarschap houdt over het leertraject maar ook zonder extra kosten het leertraject kunt aanbieden aan nieuwe medewerkers of herhalen in een aangepaste vorm voor bestaande medewerkers.

X
OwetGames in de praktijk