Leertraject voor de Omgevingswet

Owet heeft een meerjarig leertraject ontwikkeld voor overheden. Dankzij innovatieve speltechnieken werken deelnemers aan participatie, vooroverleg, integraal werken en andere vaardigheden. Een leertraject voor medewerkers, managers en bestuurders van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en GGD’en.

Het leertraject kan ingezet worden voor zowel de gehele organisatie als voor de verschillende doelgroepen binnen een organisatie zoals ambtenaren, politici, bestuurders, initiatiefnemers en ketenpartners.

Wij ondersteunen deze doelgroepen om te werken aan hun kennis, houding, gedrag en vaardigheden waar de Omgevingswet om vraagt. Onze trajecten onderscheiden zich doordat ze gebaseerd zijn op speltechnieken zoals serious games, escape rooms, challenges en e-Learnings.De Omgevingswet vraagt dat mensen anders leren werken. 80% van de Omgevingswet gaat namelijk over houding en gedrag. Een cultuuromslag is niet in een dag te realiseren en zeker niet met een simpele workshop of training. Deze verandering vraagt om de organisatie in meerdere jaren mee te nemen in de ontwikkeling. Hiervoor zijn leerinterventies die op elkaar aansluiten noodzakelijk. Dat is precies de reden dat Owet een meerderjarig leertraject aanbiedt.

Ontdek de 6 fasen van het leertraject

Het leertraject bestaat uit 6 fasen die elk leerinterventies bevatten. Elke fase heeft haar eigen leerdoelen en competenties waaraan gewerkt wordt. Een fase is opgebouwd uit het activeren van de organisatie, opdoen van kennis en het oefenen van houding & gedrag.

De eerste 3 fasen zijn vooral gericht op de impact van de Omgevingswet op de manier van werken in de eigen organisatie. De deelnemers ervaren in ‘fase 1 klantreis’ vooral wat de gevolgen zijn van de andere manier van werken van de initiatiefnemer op de eigen werkwijze.


In ‘fase 2’ gaan ze aan de slag met gebied en gebruiker centraal te stellen middels integraal samenwerken. ‘Fase 3’ gaat over de Omgevingsoverleg aan het begin van een initiatief met de methode van een Omgevingstafel.

Fase 4′ gaat over ondersteunen van initiatiefnemers bij het begrijpen van wat de kaders zijn, hoe de buurt meegenomen moet worden en bij het betrekken van alle stakeholders. ‘Fase 4’ gaat over burgerparticipatie en ‘fase 5’ over overheidsparticipatie. ‘Fase 5’ gaat over de wijze hoe je instrumenten inricht in samenwerking met alle stakeholders.

Fase 6 sluit af met de samenwerking met andere overheden en organisaties om de doelen van de fysieke leefomgeving met elkaar te behalen.

Gepersonaliseerd leertraject

De ene organisatie wil eerst kennis opdoen. De andere wil vooral aan de slag met werken volgens de Geest van de Omgevingswet. En een andere wil kennis, houding en gedrag combineren. Owet maakt voor iedere organisatie een gepersonaliseerd leerplan.

Alle leerinterventies van Owet zijn ingericht zodat het eenvoudig is om een persoonlijk leerplan te maken voor de organisatie. Dit leerplan maken wij naar aanleiding van ons standaard leerplan. Het leerplan is tot stand gekomen op basis van de ervaring met 100+ organisaties die deze ingezet hebben. Wij kunnen het leerplan personaliseren op de volgende wijze:


VOLGORDE

Allereerst kan de volgorde waarop de interventies doorlopen worden gewijzigd worden. De organisatie kan eerst vooral kennis willen opdoen of aan de slag wil met het anders werken. Door de volgorde te wijzigen kunnen wij op beide zaken inspelen.


INTENSITEIT

Afhankelijk van de behoefte kunnen leerinterventies veel verdieping geven (indien er veel ruimte is voor leren en ontwikkelen) of snel overzicht geven (indien de werkdruk erg hoog is).


SNELHEID

De implementatie van de Omgevingswet gaat verder dan alleen de invoering ervan. Door zorgvuldige planning kunnen sommige interventies optimaal worden ingezet na de invoering van de Omgevingswet.

Kennis, houding, gedrag en vaardigheden

Kennis

Met certificaten kunnen medewerkers leren over de harde kant van de Omgevingswet. Hierbij leren ze over hoe te werken met de Omgevingswet, juridische veranderingen met de Omgevingswet en instrumenten zoals DSO.

Houding

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken. Met serious games krijgen medewerkers verschillende situaties voorgelegd waarop ze moeten reageren en vervolgens individueel en gezamenlijk beoordelen.

Gedrag

Middels serious games simuleren medewerkers de praktijk van de Omgevingswet. Ze oefenen als groep met verschillende scenario’s. Na het doorlopen van de serious games formuleren medewerkers opdrachten waarmee ze aan de slag gaan.

Vaardigheden

Escape rooms helpen medewerkers om onder hoge druk kennis en vaardigheden toe te passen. Ze lossen als groep puzzels op en proberen de escape rooms binnen 30-60 minuten op te lossen. Achteraf geven ze elkaar feedback.

Toolbox communicatie

Bij Owet hebben we onze ervaringen uit honderden leertrajecten gebundeld in een uitgebreide toolbox. Deze bevat alle noodzakelijke communicatie-uitingen om een leertraject succesvol uit te rollen in de organisatie.

De toolbox bevat voor iedere leerinterventies een duidelijke stappenplan om aan de slag te gaan met de inzet en de uitrol van het leertraject. Standaard emails, communicatie-uitingen, posters en video’s om medewerkers enthousiast te maken over het leren over de Omgevingswet.

In de toolbox is aandacht besteed aan:

 • het aankondigen van het leertraject
 • het activeren van de medewerkers
 • het herinneren van medewerkers
 • het aanmoedigen van medewerkers
 • het afsluiten van het leertraject

De toolbox kan eenvoudig gepersonaliseerd worden voor de eigen organisatie. Wij maken gebruik van slimme tools waarmee in korte tijd de toolbox aangepast kan worden voor de eigen organisatie of huisstijl.

Monitoren & Nulmeting

Digitaal ondersteunde leerinterventies hebben een groot voordeel boven fysieke leerinterventies. Ze genereren data die je kunt gebruiken om de ontwikkeling van teams en de organisatie te volgen.

Doordat de monitoring instrumenten van Owet slim zijn ingericht kunnen we veel inzicht verschaffen in de voortgang die een organisatie boekt bij het leren en ontwikkelen. Dit doen we helemaal AVG-proof!

We leggen tijdens kennis interventies vast wat deelnemers hebben geleerd en hoe ze hebben gepresteerd. Tijdens houding en gedrag interventies leggen we vast hoe deelnemers hebben gereageerd en is de verandering van gedrag tussen interventies te zien.

Dankzij onze ervaring en vergelijkingsmateriaal van 100den organisaties kunnen we inzicht verschaffen in wat ons opvalt en welke acties een organisatie zou moeten nemen om het leren en ontwikkelen te bevorderen. Vaak zijn dit acties die al in onze schatkist van leerinterventies zitten!

Indien nodig kunnen we de monitoring ook combineren met een nulmeting. Deze nulmeting bestaat uit een vragenlijst van 59 vragen (met subvragen) verspreid over 10 thema’s zoals leerbehoefte, vertrouwen in de veranderopgave, houding t.o.v. de Omgevingswet en ondersteuningsbehoefte. Deze thema’s geven een goed inzicht in de ontwikkeling van de deelnemers m.b.t. tot de Omgevingswet, waar hun leerbehoefte liggen en welke ondersteuning ze nodig hebben om daar te komen.

Train-de-trainer

De kracht van het Owet leertraject ligt in het train-de-trainer concept. Wij leiden organisaties op om het leertraject met interne begeleiders in te zetten. Dit zorgt voor grotere veranderingsbereidheid in de organisatie en inzichten beter verankeren in de organisatie.

Owet heeft bij honderden organisaties het train-de-trainer concept succesvol ingezet. Dankzij een training van een halve dag kunnen trainers zelfstandig interventies inzetten, personaliseren en monitoren.

De handleidingen & training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Aankondigen van leerinterventies
 • Inzet van leerinterventies
 • Aanjagen om de participatie van leerinterventies te vergroten
 • Inleiden van groepsleerinterventies
 • Begeleiden van gesprekken bij groepsleerinterventies
 • Afsluiten van groepsleerinterventies
 • Aanpassen van leerinterventies
 • Monitoren van de inzet van leerinterventies

Naast de bovenstaande aspecten oefenen wij met trainers de leerinterventies tijdens een interactieve sessie zodat ze klaar zijn om dit in de praktijk succesvol in te zetten!

Brochure Leertraject Owet

In de brochure vind je alle informatie over het leertraject van Owet. Informatie over het leertraject, de 6 fasen, de leerinterventies, de challenges, de certificaten, de serious games, de escape rooms, de werkwijze en het aanbod van Owet.