Fase 2: Gebied centraal

Om in de geest van de Omgevingswet te werken is het belangrijk om integraal vraagstukken in de fysieke leefomgeving te benaderen. Dit wordt gedaan door vragen uit het gebied (en de gebruiker) centraal te stellen. Tijdens fase 2 leren deelnemers op welke wijze integraal gewerkt kan worden in de geest van de Omgevingswet en doen ze kennis op over onderwerpen zoals klantgericht werken en dienstverlening in de Omgevingswet.

Welke leerinterventies zitten er in fase 2?

Serious game: Integraal werken

In deze serious game gaan deelnemers aan de slag met initiatieven en hoe deze integraal benaderd kunnen worden door de initiatiefnemer en het gebied centraal te stellen. Deelnemers oefenen met casussen waarbij belangen van verschillende stakeholders, belangen van het gebied en belangen van de initiatiefnemers gecombineerd moeten worden.

Challenge & Certificaat: Geest van de Omgevingswet

De Omgevingswet is de grootste wetswijziging in de afgelopen decennia die een enorme impact heeft op overheden. Het slagen van de wet is voor 80% afhankelijk van de cultuur en voor maar 20% van de regels.

Doel

Door dit certificaat te behalen komen deelnemers te weten welke impact de wet heeft op hun dagelijkse werk en welke veranderingen nodig zijn om de maatschappelijke doelen van de wet te realiseren. Na het behalen van het certificaat hebben deelnemers inzicht in de belangrijkste pijlers onder de Omgevingswet; de participatie, het integraal of samenhangend werken, evenals het beter begrijpen van de dienstverlening die hiermee gepaard gaat.

Badges

  • Participatie in de Omgevingswet
  • Integraal werken
  • Veranderopgave
  • Dienstverlening
  • De Omgevingstafel
  • Klantgerichtheid

Doelgroep

Medewerkers dienstverlening, medewerkers VTH, managers, strategen, projectmanagers, medewerkers bedrijfsvoering, medewerkers communicatie, P&O en ondersteuning.

Tijdsinvestering

Deze leerinterventie is prima te doen naast je functie. Je kunt ervan uitgaan dat je maximaal 13 uur bezig bent om het certificaat inclusief alle badges af te ronden.

Ontdek de 6 fasen van het leertraject

Het leertraject bestaat uit 6 fasen die elk leerinterventies bevatten. Elke fase heeft haar eigen leerdoelen en competenties waaraan gewerkt wordt. Een fase is opgebouwd uit het activeren van de organisatie, opdoen van kennis en het oefenen van houding & gedrag.

Opleidingsgids Omgevingswet 2024

In de opleidingsgids vind je alle 100+ pagina’s met alle leerinterventies voor de Omgevingswet van Owet. Wij hebben in een overzichtelijk document alle challenges, certificaten, badges, serious games en escape rooms beschreven.

Kennis, houding, gedrag en vaardigheden

Kennis

Met certificaten kunnen medewerkers leren over de harde kant van de Omgevingswet. Hierbij leren ze over hoe te werken met de Omgevingswet, juridische veranderingen met de Omgevingswet en instrumenten zoals DSO.

Houding

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken. Met serious games krijgen medewerkers verschillende situaties voorgelegd waarop ze moeten reageren en vervolgens individueel en gezamenlijk beoordelen.

Gedrag

Middels serious games simuleren medewerkers de praktijk van de Omgevingswet. Ze oefenen als groep met verschillende scenario’s. Na het doorlopen van de serious games formuleren medewerkers opdrachten waarmee ze aan de slag gaan.

Vaardigheden

Escape rooms helpen medewerkers om onder hoge druk kennis en vaardigheden toe te passen. Ze lossen als groep puzzels op en proberen de escape rooms binnen 30-60 minuten op te lossen. Achteraf geven ze elkaar feedback.

Brochure Leertraject Owet

In de brochure vind je alle informatie over het leertraject van Owet. Informatie over het leertraject, de 6 fasen, de leerinterventies, de challenges, de certificaten, de serious games, de escape rooms, de werkwijze en het aanbod van Owet.