Gedrag en de Omgevingswet

De Omgevingswet is een omvangrijke stelsel verandering die vraagt om 80% ander gedrag. Owet ondersteunt het ontwikkelen van nieuw gedrag door te oefenen middels serious games. Hieronder de serious games die gedrag beïnvloeden.

Serious game: Ontdek de Omgevingswet

De grootste wetswijziging in de geschiedenis, de Omgevingswet, treedt per 1 juli 2022 in. Voor initiatiefnemers moet het proces van het nemen en realiseren van een initiatief makkelijker worden. In deze eerste Serious Game ontdekken ambtenaren wat de Omgevingswet nou eigenlijk oplost voor de initiatiefnemer en waarom er een andere manier van werken van een ambtenaar vereist wordt. Voor deze interventie is er ook een verkorte versie ‘kennismaken met de Omgevingswet’ voor beginners.

Serious game: Integraal samenwerken

In de tweede Serious Game gaan deelnemers aan de slag met initiatieven en hoe deze integraal benaderd kunnen worden door de initiatiefnemer centraal te stellen. Deelnemers oefenen met casussen waarbij belangen van verschillende stakeholders, belangen van het gebied en belangen van de initiatiefnemers gecombineerd moeten worden.

Serious game: Vooroverleg

Het Omgevingsoverleg is belangrijk binnen de Omgevingswet. De Omgevingstafel (of de principes ervan) is een methode om dit vorm te geven. Deelnemers leren tijdens deze serious game het vooroverleg vorm te geven en welke rollen ze kunnen innemen. Met casussen oefenen ze verschillende soorten Omgevingsoverleggen in verschillende stadia van een initiatief.

Serious game: Ondersteunen van initiatiefnemers

Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is het ervoor zorgen dat er ruimte komt voor initiatieven. Dit gebeurt door overheidsparticipatie. Tijdens deze leerinterventie leren deelnemers op welke wijze initiatieven in de Omgevingswet kunnen worden ondersteund. Deelnemers oefenen middels casussen wanneer ze de regie bij het initiatief moeten leggen en wanneer ze dat naar zich toe moeten trekken.

Serious game: Participatie

Participatie is belangrijk binnen de Omgevingswet. Participatie bij het totstandkomen van een initiatief. Participatie bij het vormgeven van de instrumenten. Participatie bij veranderingen in de fysieke leefomgeving. In elke situatie vraagt dat van de ambtenaar om de juiste vorm van participatie in te zetten voor de juiste situatie. Deelnemers oefenen tijdens de Serious Game met verschillende situaties.

Serious game: Samenwerken met de keten

Om goed te opereren in verschillende situaties zijn er verschillende rollen nodig. Dat is alleen te zien als deelnemers de hele keten in beeld hebben. Tijdens deze leerinterventie leren deelnemers in de keten samenwerken en hoe ze verschillende rollen kunnen innemen. Deelnemers leren op welke wijze ze andere overheden, ketenpartners en initiatiefnemers kunnen adviseren.

Opleidingsgids Omgevingswet 2024

In de opleidingsgids vind je alle 100+ pagina’s met alle leerinterventies voor de Omgevingswet van Owet. Wij hebben in een overzichtelijk document alle challenges, certificaten, badges, serious games en escape rooms beschreven.

Kennis, houding, gedrag en vaardigheden

Kennis

Met certificaten kunnen medewerkers leren over de harde kant van de Omgevingswet. Hierbij leren ze over hoe te werken met de Omgevingswet, juridische veranderingen met de Omgevingswet en instrumenten zoals DSO.

Houding

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken. Met serious games krijgen medewerkers verschillende situaties voorgelegd waarop ze moeten reageren en vervolgens individueel en gezamenlijk beoordelen.

Gedrag

Middels serious games simuleren medewerkers de praktijk van de Omgevingswet. Ze oefenen als groep met verschillende scenario’s. Na het doorlopen van de serious games formuleren medewerkers opdrachten waarmee ze aan de slag gaan.

Vaardigheden

Escape rooms helpen medewerkers om onder hoge druk kennis en vaardigheden toe te passen. Ze lossen als groep puzzels op en proberen de escape rooms binnen 30-60 minuten op te lossen. Achteraf geven ze elkaar feedback.

Brochure Leertraject Owet

In de brochure vind je alle informatie over het leertraject van Owet. Informatie over het leertraject, de 6 fasen, de leerinterventies, de challenges, de certificaten, de serious games, de escape rooms, de werkwijze en het aanbod van Owet.