Subverwerkers

Om onze leertrajecten mogelijk te maken, hebben we een samenwerking met een aantal partijen. Bij de meeste van onderstaande partijen worden ook jouw persoonsgegevens en gegevens van jouw collega’s opgeslagen. Volgens de AVG worden deze partners aangemerkt als subverwerkers.

We hebben met al onze subverwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat ook zij jouw persoonsgegevens veilig verwerken en jouw privacy en die van jouw klanten gewaarborgd is.

Wie zijn onze subverwerkers?

Heroku (serious games en escape rooms)

Een deel van onze services is ondergebracht bij de datacenters van Heroku. Deze datacenters zijn gevestigd in Europa (Ierland / Dublin). Heroku zorgt voor de beveiliging en beschermt jouw gegevens tegen onder andere diefstal en hard- en softwareproblemen.

MongoDB (serious games en escape rooms)

We hebben onze database ondergebracht bij de datacenters van MongoDB Atlas. Deze datacenters zijn gevestigd in Europa (en specifieker in Duitsland / Frankfurt). MongoDB Atlas zorgt voor de beveiliging en beschermt jouw gegevens tegen onder andere diefstal en hard- en softwareproblemen.

Flywheel (e-learning)

We hebben een deel van onze services ondergebracht bij de datacenters van Flywheel. Deze datacenters zijn gevestigd in Europa (België / Antwerpen). Flywheel zorgt voor de beveiliging en beschermt jouw gegevens tegen onder andere diefstal en hard- en softwareproblemen.

Sendgrid (e-learning en oude challenge)

Sendgrid wordt gebruikt voor het verzenden van alle e-mails vanuit onze platformen. De data worden opgeslagen in de datacenters van Sendgrid Europe.


Postmark (Skills en Challenge)

Postmark wordt gebruikt voor het verzenden van alle e-mails vanuit onze platformen. De data worden opgeslagen in de datacenters Postmark (internationaal).

Bubble (Skills en Challenge)

Bubble wordt gebruikt voor het verwerken van de logica en hier brengen wij aantal van onze diensten onder. Bubble verwerkt zijn gegevens in de verenigde staten.

Andere diensten

We maken naast de bovenstaande subverwerkers ook gebruiken van andere diensten voor onze services. Deze verwerken echter geen persoonsgegevens en zijn daarom niet opgenomen in deze lijst.