Referenties

Om een beeld te krijgen wat de klanten van Owet vinden, vind je hieronder tientallen referenties

​​​Bijzonder aan het Omgevingswet leertraject van Owet is dat het dankzij de serious games lukt om steeds weer in gesprek te komen met elkaar over de gewenste cultuurverandering en wat daarvoor nodig is. Door het spelen van de games geven we met elkaar handen en voeten aan begrippen als ‘integraal werken’, ‘van toetsen naar adviseren’ en van “Nee tenzij naar, ja mits”.​​ De serious games dragen bij aan kennisoverdracht, bewustwording en cultuurverandering op weg naar invoering van de Omgevingswet.

Joram Grünfeld – Programmamanager Omgevingswet


De serious game (onderdeel van het leertraject) van Owet helpt ons om het interne gesprek over de veranderopgave Omgevingswet goed op gang te krijgen.

Henk Bruinewoud – Afdelingshoofd Planvorming


De Omgevingswet game (onderdeel van het leertraject) van Owet geeft onze medewerkers op een zeer aantrekkelijke en positieve manier inzicht in waar de wet wel en niet over gaat. Het bracht iedereen in korte tijd op een gelijk kennisniveau.

Ruud de Prez – Programmamanager Omgevingswet


De omgevingswet game maakte op een hele leuke manier voor ons en de verschillende ketenpartners inzichtelijk waar we in aanpak en opgaves elkaar kunnen versterken en moeten opzoeken.

Marcel Robben – Strategische adviseur


De Omgevingswet serious game van Owet is heel praktisch en helder opgezet waardoor hij direct aansluit bij de vragen van onze medewerkers. En daar waar ze geen vragen hebben, gaan ze die stellen door de confrontatie met het realistische spel.

Yana van Tienen – Procesleider Implementatie Omgevingswet


Werken met serious gaming (onderdeel van het leertraject) van Owet is een leuke, uitdagende manier om bewustwording en draagvlak binnen organisaties te creëren. Het draagt bij aan de ontwikkeling in houding en gedrag van medewerkers bij veranderende werksituaties.

Bianca de Jong – Projectleider Omgevingswet


Het leertraject van Owet is een leuke en laagdrempelige manier om medewerkers enthousiast te maken en betrokken te krijgen bij de Omgevingswet.

Marije Ringersma – Strategisch adviseur


De interactieve games van Owet brengen binnen de gemeente Hoorn een nieuwe en spannende werkvorm, waarbij raad, college en ambtelijke organisatie gezamenlijk aan deelnemen. Hiermee verdiepen we collectief en spelend onze kennis over de wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt en oefenen we met de nieuwe rollen en werkwijzen met eigen casussen.

Dagmar van den Berg – Programmamanager Omgevingswet


Opleidingsgids Omgevingswet 2024

In de opleidingsgids vind je alle 100+ pagina’s met alle leerinterventies voor de Omgevingswet van Owet. Wij hebben in een overzichtelijk document alle challenges, certificaten, badges, serious games en escape rooms beschreven.

De Veengame gemaakt door Owet werd door alle collega’s inclusief management en college van B&W enthousiast ontvangen. Aan de hand van concrete fictieve zaken werd het in de gesprekken die op gang kwamen bij de deelnemers steeds duidelijker hoe er een meer ondernemende en creatieve houding ingenomen kon worden.

Martin Thies – Teamcoordinator


Enthousiaste collega’s na het spelen van de Omgevingswet serious game (onderdeel van het leertraject) van Owet! Door het spelelement, de dynamische afwisseling tussen inhoud en opdrachten ontstaat inzicht en gedeelde beelden over wat nodig is tav houding en gedrag voor het werken met de Omgevingswet. We zetten de serious games dan ook actief in bij de implementatie van de Omgevingswet.

Sandra Coomans – Beleidsadviseur


Als er zoveel verschillende belangen bestaan, zoals in de binnenstad van Utrecht, dan helpt het dat eerst de gezamenlijke waarden worden verkend met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De serious game van Owet gaf ons deze belangrijke basis voor het verder ontwikkelen van de omgevingsvisie Binnenstad Utrecht.

Heleen Pel – Communicatie Omgevingsvisie Binnenstad Utrecht


De serious games van Owet vormen een goed middel om met elkaar in gesprek te raken over de implementatie van de omgevingswet en zorgen voor enthousiasme en activiteit bij de deelnemers. Daarnaast geven ze een goed inzicht in verschillen in houding tussen personen t.a.v. de omgevingswet.

Arthur van de Poel – Strategisch Adviseur Ruimtelijke Ontwikkelingen


De Omgevingswet games van Owet kunnen prima ingezet worden om het gesprek ambtelijk en bestuurlijk te faciliteren en nog belangrijker om op een leuke manier met elkaar te oefenen.

Yousuf Yousufi – Raadslid VVD Hoorn


De Omgevingswet serious game van Owet versnelt de ontwikkeling van houding en gedrag van medewerkers die nodig is met de invoering straks.

Natasja Stuifbergen – Projectleider Leerreis Omgevingswet


De Omgevingswet serious game van Owet is daarbij het middel dat het gesprek op gang brengt over de veranderingen die de gemeente moet doorvoeren door de komst van de Omgevingswet.

Marcella van Beusekom – Projectmanager


Zonder uitzondering waren alle deelnemers positief over de Omgevingswet serious game van Owet.

Marlies van Arendonk – Projectmanager


Het spelen van de Owet serious game is verbindend, verhelderend en motiverend om met elkaar over de Omgevingswet in gesprek te gaan.

Irma Huijnen – Projectleider Leren en Cultuurontwikkeling


Owet serious games is een goede manier om het gesprek binnen een groep op gang te brengen. Daarnaast is het fijn dat we vrij zijn om de inhoud naar eigen inzicht te wijzigen zodat we de inhoud kunnen afstemmen op onze doelgroep. De verschillende werkvormen en de casussen geven dynamiek aan het gesprek.

Annemarie Dijk – Projectleider Omgevingswet


Wij hebben als Gemeente Dronten gekozen voor Owet. Ze bieden veel verschillende games en leergangen voor verschillende lagen van de organisatie

Nadine Westenbrink – Regisseur


De serious games van de Owet heeft er toe bijgedragen dat medewerkers met elkaar in gesprek zijn gegaan over participatie en maatschappelijke initiatieven, waardoor vooral bewustwording is gecreëerd onder medewerkers.

Marga Kiel – Organisatieontwikkeling


Enkele jaren geleden zijn we binnen gemeente Breda intensief bezig geweest met het opstellen van een missie/visie. Een missie/visie samen opstellen is één ding, maar hoe beleef je dit nou echt? Owet heeft hierin enorm geholpen! Samen hebben we een game opgesteld met praktijk casuïstiek gerelateerd aan onze missie/visie. Door de Serious Game van Owet kwamen we op een laagdrempelige, actuele en ook leuke manier tot het goede gesprek!

Sarah Chekh Ibrahim – Procescoördinator Opgave Omgevingswet

Vrijblijvende demonstratie

Vraag een demo aan en ontdek zelf wat het leertraject voor jouw organisatie kan betekenen. Gedurende een online demo van 30 minuten laten we je zien hoe we met het Owet leertraject je organisatie kunnen ondersteunen bij het werken volgens de principes van de Omgevingswet.