Participatie voor de Omgevingsvisie

Om een traject te faciliteren voor het maken van een Omgevingsvisie maken wij gebruik van (online) instrumenten om deelnemers mee te krijgen in het proces. Deelnemers krijgen middels games de mogelijkheid om meer te leren over dhet gebied en mee te denken met de omgevingsvisie.

Stap 0: Voorbereiding

Wij bereiden samen met u de digitale uitingen, eventuele website en promotiemateriaal voor. Middels de andere games (uit de andere offerte) bereiden wij het traject voort. Deze offerte kan dus alleen in combinatie met de andere worden afgenomen.

Stap 1: Wat zijn de waarden van het gebied?


Bij de eerste stap gaan deelnemers vooral kijken naar het hier en nu, wat ze belangrijk vinden. Hierbij is het verhaal van een ieder belangrijk.


Het gaat hierbij om (abstracte) vragen zoals bij een Gemeente bijvoorbeeld:

 • Wat maakt uw wijk en de gemeente uniek?
 • Welke plekken verbinden u aan uw wijk en de gemeente?
 • Waar wordt u gelukkig van in uw wijk en de gemeente?
 • Hoe zou uw wijk en de gemeente over 10 jaar komen uit te zien?
 • Wat zou u zelf kunnen bijdragen aan gewenste veranderingen in uw wijk?
 • Waar heeft u de gemeente bij nodig?
 • Welke thema’s vindt u belangrijk (voorleggen thema’s omgevingsvisie)?

De verdiepende bijeenkomst die volgt op het online traject bestaan uit een plenaire sessie om de resultaten te delen en uit workshops om op thema’s te verdiepen. Elke thema workshop wordt voorbereid middels (fictieve) casussen die ingebracht zijn tijdens het online traject, een verkenning gevoerd over wat dit betekent voor de toekomst van het gebied en wat de relatie/impact is met andere thema’s. De workshops worden gebruikt om verdere verkenning te schetsen om met iedereen het gesprek aan te gaan over de toekomst.

Stap 2: De toekomst


Bij de tweede stap gaan deelnemers vooral kijken naar de toekomst en de koers die de men wenst voor de fysieke leefomgeving.

Het gaat hierbij om (abstracte) vragen per thema zoals (bijvoorbeeld bij een gemeente):

 • Welke ambities hebben we (om zaken te behouden of te verbeteren)?
 • Welke scenario (geformuleerd uit stap 1) draagt het meeste bij aan een verbetering van de fysieke leefomgeving in de toekomst?
 • Welke bijdrage kunt u leveren aan de ambities (als deelnemer of organisatie)?
 • Welke kansen zijn voor dit thema belangrijk om te verzilveren?
 • Welke dilemma’s zijn er nog over voor het college/raad om de knoop te laten hakken?

Daarna volgt wederom een verdiepende bijeenkomst met een concept visie op hoofdlijnen. Tijdens de verdiepende bijeenkomst wordt gekeken of de visie stand houdt als deze met fictieve casussen in de praktijk wordt gebracht en ook vertaald wordt naar de verschillende gebieden. Per thema worden vervolgens aanvullingen gedaan om de concept visie te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

Daarnaast zal er tijdens de verdiepende bijeenkomst een mogelijkheid zijn voor initiatiefnemers en organisaties om hun commitment bekend te maken om mee te bouwen aan de toekomst de fysieke leefomgeving. Deze commitments kunnen vervolgens getoetst worden aan de conceptvisie en kan er gekeken worden wat er nodig is om deze commitments om te zetten in daadwerkelijk handelen.

Stap 3: Conceptvisie


De resultaten tot nu toe worden vertaald naar een conceptvisie op hoofdlijnen waarbij ook de thema’s met elkaar verbonden zijn. Deze wordt vervolgens aan interne organisatie teruggelegd om daar een laatste keer op te reageren.

Het gaat hierbij om (abstracte) vragen per thema zoals (bijvoorbeeld bij een gemeente):

 • Is deze conceptvisie compleet?
 • Is deze conceptvisie toekomstbestendig?
 • Is deze conceptvisie integraal?
 • Hoe ziet de gemeente eruit volgens jou als deze conceptvisie werkelijkheid wordt?
 • Wat vindt u van het proces van het opstellen van de omgevingsvisie?
 • Wat moet er volgens u nog gebeuren voordat de conceptvisie omgezet wordt naar een definitieve visie?

Eventueel kan het college kiezen om bepaalde dilemma’s naar aanleiding van stap 2 en 3 voor te leggen aan de raad in een informele sessie. Hierbij kan de raad met fictieve casussen meegenomen worden in de conceptvisie en deze tussentijds van informele feedback voorzien.

Stap 4: Verwerken

Vervolgens wordt de input beschikbaar gesteld om te vertalen naar een omgevingsvisie en deze volledig uit te werken.

Stap 5: Omgevingsvisie bijna klaar

Dit is een laatste terugkoppeling waarbij het draagvlak van de visie online wordt bepaald. Hierbij kunnen deelnemers nog eventueel de puntjes op de i zetten. Ook wordt teruggekoppeld of en hoe er afgeweken is van de input van deelnemers.

Vrijblijvende demo over de Owet

Ontdek waarom meer dan 100 overheden enthousiast zijn over de inzet van Owet leertraject. Vraag een demo aan en ontdek zelf wat de games voor je kunnen betekenen. Tijdens een online demo van 30 minuten nemen wij je mee in het leertraject van Owet en hoe dat je kan ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet.

X
OwetGames in de praktijk