Monitoren met rapportage

Traditionele presentaties, workshops en trainingen leveren zelden informatie op over hoe de organisatie zich ontwikkelt. Dankzij het innovatief leertraject van Owet dat ondersteund wordt met een digitaal gamification platform kunnen we alle data verzamelen over de cultuuromslag. Hiermee wordt de voortgang van de organisatie, teams, sessies en deelnemers bijgehouden. Je kunt met enkele klikken rapportages uitdraaien en acties ondernemen om de organisatieontwikkeling te versnellen.

Hoe werkt de rapportage

In het systeem kunnen trainers rapportages uitdraaien van de beschikbare data. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen data van deelnemers individueel, data van teams, data van groepen en data van de hele organisatie. Op het platform is het mogelijk om rapportages van teams, groepen en de organisatie geanonimiseerd uit te draaien. Aan de hand van de uitdraai van de gespeelde game(s) kan er geanalyseerd worden wat dit betekent voor eventuele vervolg interventies in de organisatie. Indien de organisatie dat wenselijk vindt en deelnemers instemmen (opt-in) is het ook mogelijk om inzicht te krijgen in de individuele data van deelnemers.

Eigen data

voor iedere organisatie

Elke organisatie heeft een eigen omgeving waarin zij de eigen games en rapportages kunnen inzien. Hierdoor kan elke organisatie meer inzicht krijgen in de ontwikkeling van de eigen mensen. Het is ook mogelijk om de rapportages te delen met elkaar waardoor de overheden met elkaar vergeleken kunnen worden.

De data van de deelnemers wordt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt.

Deelnemers dienen voor deelname akkoord te gaan met voorwaarden om deel te nemen aan de game(s).

Vrijblijvende demo over de Owet

Ontdek waarom meer dan 100 overheden enthousiast zijn over de inzet van Owet leertraject. Vraag een demo aan en ontdek zelf wat de games voor je kunnen betekenen. Tijdens een online demo van 30 minuten nemen wij je mee in het leertraject van Owet en hoe dat je kan ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet.

X
OwetGames in de praktijk