Leertraject voor de Omgevingswet

De cultuuromslag waar de Omgevingswet om vraagt is een opgave die bijna elke overheid mee te maken zal hebben. Owet heeft een leertraject ontwikkeld waarmee overheden de cultuuromslag kunnen vormgeven. Dit leertraject bestaat uit 6 fasen waarin de organisatie wordt meegenomen. Dit leertraject wordt ondersteund in elke fase met een serious game. Daarnaast hebben we escape rooms, challenges en elearning om het leertraject aan te vullen.

Personaliseren

De Omgevingswet zet de fysieke leefomgeving centraal. Om deze wet tot leven te brengen gebruiken we daarom veel casuïstiek tijdens het leertraject. Wij beschikken over een database met meer dan 1000 casussen van alle soorten overheden. Elke leerinterventie wordt door ons gepersonaliseerd naar de wensen van de organisatie die het traject gaat inzetten!

Monitoren

Alle leerinterventies kunnen met rapportage gemonitord worden. Je kunt een uitdraai maken van alle handelingen die tijdens de leerinterventie zijn verricht. Ook kun je analyseren hoe deelnemers zich hebben gedragen. De rapportage kan ook op team niveau opgesplitst worden. Op deze manier kan de ontwikkeling van verschillende teams gevolgd en waar nodig bijgestuurd worden. De privacy van individuele deelnemers wordt conform AVG beschermd.

Doelgroepen

De organisatie meenemen gaat niet als je slechts één doelgroep meeneemt. Daarom hebben wij leerinterventies ontwikkeld voor zowel ambtenaren, bestuurders als managers. Elke leerinterventie bevat alleen de informatie die een deelnemer nodig heeft voor zijn werk zonder onnodig overladen te worden met niet nuttige kennis. Deze leerinterventies zijn op elkaar afgestemd waardoor je op een slimme manier je organisatie kan meenemen in de verandering.

Competenties

Voor de Omgevingswet zijn er verschillende competenties benoemd vanuit de opgestelde veranderprofielen. Deze zijn allemaal verwerkt in het leertraject voor de specifieke doelgroepen. Hierdoor kun je iedere doelgroep helpen de juiste houding en gedrag te ontwikkelen die de Omgevingswet vraagt.

Kennis

Elke doelgroep heeft ook basiskennis nodig van de Omgevingswet. De ene groep moet weten hoe de instrumenten werken, terwijl de andere al genoeg heeft om de doelen van de wet te kennen. In onze leerinterventies hebben wij rekening gehouden met deze verschillen.

Waarom speltechnieken inzetten?

Hoe mensen leren en ontwikkelen is het de laatste jaren enorm veranderd. Volgens onderzoek van Gallup is er slechts 15% van de werknemers actief betrokken bij het werk en bereid om te investeren in de verandering. In Nederland ligt dit getal helaas nog lager en wel rond de 10%.

Traditionele trainingen, cursussen en workshops kunnen mensen niet meer activeren om in zichzelf en in de organisatie te investeren.

Kracht van gamification

Op spel gebaseerde leerinterventies zorgen ervoor dat de kennis beter beklijft (80%), deelnemers meer gemotiveerd raken (60%+) en meer betrokkenheid van de organisatie (75%+). Deelnemers geven daarbij aan de voorkeur te hebben voor het deelnemen aan spel gebaseerde leerinterventies (90%).

Dit is de reden dat al onze vier soorten leerinterventies gebaseerd zijn op gamification. Voor iedere leerinterventie kiezen we de juiste balans tussen serious en plezier, waardoor de speltechnieken nooit het leerproces in de weg zitten maar het juist stimuleren.

Vrijblijvende demo over het Owet Leertraject

Ontdek waarom meer dan 200 overheden enthousiast zijn over de inzet van het Owet leertraject en de leerinterventies. Vraag een demo aan en ontdek zelf wat het leertraject voor jouw organisatie kan betekenen. Tijdens een online demo die 30 minuten in beslag neemt, nemen wij je mee in het traject van hoe we met het Owet Leertraject je kunnen ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet. Tijdens de demo krijg je te zien hoe de vier leerinterventies in de praktijk werken.

X
Owet leertraject in de praktijk