Gamification voor de Omgevingswet

Owet heeft een meerjarig leertraject ontwikkeld voor overheden. Dankzij Leren en ontwikkelen gaat veel beter met gamification (de inzet van speltechnieken bij leren en ontwikkelen). Het volledige leertraject van Owet zit vol gamification. De inzet van het leertraject van Owet heeft dankzij gamification de volgende 9 voordelen:

Beleven: Met casusistiek beleven deelnemers de praktijksituatie. Owet heeft een database met 1000den casussen die wij gebruiken om de leerinterventies te personaliseren.


Betrokkenheid: Met speltechnieken worden deelnemers gestimuleerd om mee te doen aan leerinterventies. Spelenderwijs verhoogt dit de betrokkenheid bij het leertraject van Owet (57% meer inzet)


Verminder de weerstand: Bij leren en veranderen is weerstand normaal. Gamification draagt zorgt ervoor dat de weerstand vermindert en verhoogt daarmee het leren en ontwikkelen (14% minder weerstand).


Beloon goed gedrag: Als deelnemers goed presenteren dan werkt het om ze te belonen. Dat leidt ertoe dat deelnemers harder werken en nog meer zin krijgen om mee te doen aan het leertraject. Owet beloont deelnemers met badges en certificaten tijdens het leren en ontwikkelen.


Creëer dynamiek: Dankzij speltechnieken wordt de dagelijkse sleur van het werk doorbroken. Owet creeert deze afwisselen door de verschillende speltechnieken en verschillende soorten leerinterventies.


Breng de voortgang in kaart: Gamification bevordert deelnemers om verder te gaan door de voortgang te visualiseren. Owet visualiseert deze voorgang door te tonen wat deelnemers hebben behaald en wat ze kunnen behalen.


Team werk: Tijdens de serious games en escape rooms moeten deelnemers met elkaar samenwerken. Dit teamwerk leidt ertoe dat leren en ontwikkelen wordt bevordert.


Competitie: Met scoreborden en top 3 tijdens leerinterventies zorgt Owet voor competitie. Deze bevordert de deelname tijdens de leerinterventies.


Plezier: Speltechnieken leiden tot een ontsnappen en leuke sfeer tijdens het leren en ontwikkelen. De leerinterventies van owet zorgen ervoor dat door Gamification leren weer leuk wordt.


Brochure Leertraject Owet

In de brochure vind je alle informatie over het leertraject van Owet. Informatie over het leertraject, de 6 fasen, de leerinterventies, de challenges, de certificaten, de serious games, de escape rooms, de werkwijze en het aanbod van Owet.