COVID-proof

Leertraject voor de Omgevingswet

De afgelopen maanden hebben we helaas te maken met een nieuwe werkelijkheid, waarbij we meer thuis moeten werken dan wenselijk is. Tegelijkertijd komt de Omgevingswet er in rap tempo aan. Owet heeft om die reden speciaal voor overheden een leertraject ontwikkeld wat Covid-proof is. Een leertraject voor medewerkers, managers en bestuurders van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en GGD-en.

0:00
0:00

COVID-proof leertraject voor de Omgevingswet

Het leertraject van Owet maakt al enkele jaren succesvol gebruik van digitale leerinterventies. Deze leerinterventies ondersteunen:

 • online gesprekken tussen deelnemers over de Omgevingswet;
 • online kennis opdoen over de juridische kant van de Omgevingswet;
 • monitoren van de ontwikkeling van de organisatie in de Omgevingswet;
 • oefenen met werken met de Omgevingswet;
 • activeren van medewerkers die niet aangehaakt zijn met de Omgevingswet;
 • vernieuwen van kennis die al is opgedaan over de Omgevingswet.

Waarom een leertraject?

Wij hebben onze 200+ klanten gevraagd waarom ze het leertraject van Owet inzetten in hun eigen organisatie. De onderstaande redenen worden genoemd:

 • Versnelt de ontwikkeling (Gemeente Zaanstad)
 • Deelnemers vinden het leuk (Gemeente Delft)
 • Krachtig instrument (Gelderse Omgevingsdiensten)
 • Compleet traject (Veiligheidsregio Flevoland)
 • Verbindt afdelingen met elkaar (Gemeente Almelo)
 • Simuleert de toekomstige werksituatie (Gemeente Utrecht)
 • Uitgebreide rapportage mogelijkheden (Gemeente Hilversum)
 • Het middel om gesprek te voeren in de organisatie (Rijkswaterstaat)
 • Aanbod voor zowel politiek als ambtelijke organisatie (Gemeente Culemborg)

Waarom een leertraject?

De Omgevingswet vraagt dat mensen anders leren werken. Met traditionele methoden zoals cursussen of workshops wordt het lastig om dit over te brengen. Helemaal nu wij niet meer bij elkaar mogen komen. Owet heeft daarom een leertraject ontwikkeld die overheden van A tot Z ondersteunt bij het omarmen van het werken volgens de geest van de Omgevingswet. Wij hebben een aanpak ontwikkeld van 6 stappen, die volledig COVID-proof is.

 • 1. Monitoren
 • 2. Simuleren
 • 3. Benchmark
 • 4. Kennis
 • 5. Beleef
 • 6. Verdiepen
1. Monitoren

1. Start monitoring van de organisatie

Alle leerinterventies bevatten informatie waarmee de organisatieontwikkeling gemonitord kan worden. Deze informatie wordt vergaard door de Owet leerinterventies in te zetten in de organisatie. Daarnaast kan optioneel ook een nulmeting en vervolg meting gedaan worden (ca. 100 meerkeuze vragen over de organisatie, de eigen ontwikkeling, houding naar de Omgevingswet en leerbehoeften). Deze nulmeting doorlopen deelnemers individueel en achteraf krijgen ze resultaten van de eigen organisatie te zien.

2. Simuleren

2. Simuleren van de Omgevingswet

Met serious games met eigen casuïstiek simuleren we tijdens het leertraject het werken met de Omgevingswet. Op deze manier ontdekken medewerkers hoe de Omgevingswet hun dagelijkse werk zal raken na de invoering. De serious games worden online in groepen doorlopen via teams, zoom, skype of meets. Er is een hele serie van serious games ontwikkeld die op elkaar aansluiten, waarmee deelnemers aspecten van de Omgevingswet simuleren zoals integraal werken, participatie, ketensamenwerking, omgevingsoverleg en ondersteunen van initiatieven.

3. Benchmark

3. Benchmarken van je kennis

Met een online challenge (die individueel te doorlopen is) ontdekken deelnemers op een luchtige manier wat hun kennis niveau is en krijgen ze een persoonlijk rapport (met allerlei benchmark informatie). Deze benchmark informatie zorgt ervoor dat medewerkers gemotiveerd worden om meer kennis op te doen over de wet.

4. Kennis

4. Kennis opdoen over de Omgevingswet

Natuurlijk is er ook behoefte aan juridische kennis over de Omgevingswet om vragen te beantwoorden zoals:

 • Welke kerninstrumenten heeft de Omgevingswet?
 • Welke wetten worden door de Omgevingswet veranderd?
 • Hoe gaan instrumenten zoals omgevingsvisie en omgevingsplan werken?

Deze en andere vragen worden behandeld op het skills platform met certificaten en badges. Deelnemers op eigen tempo deze doorlopen. Ze krijgen door middel van tekstuitleg, video’s en quizvragen de juiste inzichten om de stof te beheersen.

5. Beleef

5. Beleef de Omgevingswet met een Escape Room

Door speltechnieken ontdekken deelnemers wat er gebeurt als ze principes en kennis van de Omgevingswet onder hoge druk moeten toepassen. Tijdens de Escape Room moeten deelnemers in korte tijd allerlei uitdagingen oplossen om de Escape Room te unlocken. Deze Escape Room kan door deelnemers online worden doorlopen. Na de Escape Room geeft elke deelnemer anoniem feedback waardoor alle deelnemers 360 graden feedback krijgen over hun participatie aan de Escape Room.

6. Verdiepen

6. Verdiep en oefen met de Omgevingswet

Wij blijven nieuwe leerinterventies ontwikkelen die kosteloos aan klanten beschikbaar gesteld worden. Daardoor kunnen klanten continu nieuwe leerinterventies inzetten zowel vóór als na de invoering van de Omgevingswet.

Vrijblijvende demo over het Owet Leertraject

Ontdek waarom meer dan 200 overheden enthousiast zijn over de inzet van het Owet leertraject en de leerinterventies. Vraag een demo aan en ontdek zelf wat het leertraject voor jouw organisatie kan betekenen. Tijdens een online demo die 30 minuten in beslag neemt, nemen wij je mee in het traject van hoe we met het Owet Leertraject je kunnen ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet. Tijdens de demo krijg je te zien hoe de vier leerinterventies in de praktijk werken.

Waarom Owet?

Onze klanten houden bijna net zo veel van Owet, als wij van hen.

X
Owet leertraject in de praktijk