Omgevingswet bij de gemeente Amsterdam

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet in 2021 krijgen gemeenten meer ruimte om samen met stakeholders de omgeving in te richten. Om alvast te oefenen wordt gebruik gemaakt van een serious game. Aan de hand van concrete casussen bekijk je de keuzes die de gemeente zal moeten maken vanuit verschillende rollen. De consequenties zijn realtime zichtbaar en leiden vast en zeker tot nieuwe inzichten in kansen en dilemma’s.

De deelnemers gaan aan de hand van de casussen en de antwoorden die ze geven met elkaar in gesprek over de huidige manier van werken, en hoe dit anders kan onder de Omgevingswet.

Amsterdam aan het woord

over Owet

De Serious Game over de Omgevingswet kan gevuld worden aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de eigen gemeente. Door middel van vragen kruipen de deelnemers van de game afwisselend in de rol van bijvoorbeeld een vergunningverlener, een wethouder of een initiatiefnemer. De collega’s die meedoen aan de game dienen hun antwoorden in met behulp van hun smartphone. De manier waarop een antwoord kan worden ingediend varieert van het maken van een keuze tussen vier opties, het schrijven van een kort advies in 140 tekens, een keuze maken tussen allerlei verschillende termen etc. De antwoorden verschijnen realtime en anoniem op het scherm.

De game wordt begeleid door 1 á 2 begeleiders die aan de hand van de input van de deelnemers van de game het gesprek met de groep aangaan over de antwoorden. Waarom is er een bepaalde keuze wel/niet gemaakt? Hoe wordt een bepaald probleem nu aangepakt en kan dat anders onder de Omgevingswet? De serious game is daarbij het middel dat het gesprek op gang brengt over de veranderingen die de gemeente moet doorvoeren door de komst van de Omgevingswet.

De doelgroep van de game is zeer breed. Iedereen die met de Omgevingswet te maken zal krijgen kan meedoen met de game. Het is daarbij niet erg als er nog weinig tot geen kennis van de Omgevingswet aanwezig is. Wel is het handig als de begeleider(s) van de game kennis hebben over de Omgevingswet. De game komt daarbij het beste tot zijn recht als het met een groep van maximaal 25 deelnemers per keer wordt gespeeld. Op deze manier lukt het ook om goed met elkaar in gesprek te gaan.

De game heeft een vast format en in samenwerking met de game ontwikkelaars van Owet kan de serious game volledig worden aangepast aan de behoefte van de gemeente. Vanuit de gemeente is het daarbij wel belangrijk dat input voor de casussen wordt aangeleverd, en dat er een groep collega’s kan fungeren als testgroep.

Doelstelling

van het inzetten van Owet voor de gemeente Amsterdam

Het doel van de Serious Game is het gesprek voeren over de andere manier van werken onder de Omgevingswet. Wat gaat er veranderen onder de nieuwe wet? En wat zouden we als gemeente willen veranderen met behulp van de Omgevingswet?

Voor wie

is de game ingezet bij de gemeente Amsterdam

De game kan door iedereen die ooit met de Omgevingswet te maken zal krijgen gespeeld worden. Door collega’s uit verschillende domeinen mee te laten doen aan de game nemen ze praktijkervaringen mee en wordt de verbinding gelegd tussen verschillende werkvelden.

Mijlpalen

die behaald zijn door de gemeente Amsterdam

De deelnemers van de game zijn over het algemeen zeer enthousiast. Ze gaan volop in discussie, en vinden het interactieve deel erg leuk. De game is echt gericht op het gesprek dat mensen onderling voeren naar aanleiding van verschillende vraagstukken en dilemma’s die onder de Omgevingswet naar boven komen. We hebben de game tot nu toe met collega’s uit verschillende disciplines gepeeld, en omdat er in de game onderwerpen en casussen uit de praktijk gebruikt zijn is dit voor iedereen toegankelijk, ondanks de verschillende professionele achtergronden. We merken dat de deelnemers echt gaan nadenken over de Omgevingswet, en welke veranderingen deze wet met zich meebrengt. Wij gebruiken de game echt als een middel om de mensen ‘aan’ te zetten tot een bepaald gedrag.

Vrijblijvende demo over het Owet Leertraject

Ontdek waarom meer dan 200 overheden enthousiast zijn over de inzet van het Owet leertraject en de leerinterventies. Vraag een demo aan en ontdek zelf wat het leertraject voor jouw organisatie kan betekenen. Tijdens een online demo die 30 minuten in beslag neemt, nemen wij je mee in het traject van hoe we met het Owet Leertraject je kunnen ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet. Tijdens de demo krijg je te zien hoe de vier leerinterventies in de praktijk werken.

X
Owet leertraject in de praktijk